נגרר זה יכול לשמש כאזור אחסנה נגיש ומהיר לבעלי מקצוע או כנגרר אחסנה לטיולים וקמפינג.

גובה הנגרר הוא בדרך כלל כ 70 ס"מ נפתח הצידה או כלפי חזית הרכב ומאפשר בקלות גישה מירבית לציוד.

בזכות גובהו הנמוך יחסית הוא אינו מכביד על הרכב אך הציוד יכול להישאר נעול .

To edit - Click here.

This is a combined image & text item which contains the image on-top of the text. Each part has its own editor.

To edit this text - click it.

To edit - Click here.

This is a combined image & text item which contains the image on-top of the text. Each part has its own editor.

To edit this text - click it.

To edit - Click here.

This is a combined image & text item which contains the image on-top of the text. Each part has its own editor.

To edit this text - click it.

To edit - Click here.

This is a combined image & text item which contains the image on-top of the text. Each part has its own editor.

To edit this text - click it.

To edit - Click here.

This is a combined image & text item which contains the image on-top of the text. Each part has its own editor.

To edit this text - click it.

To edit - Click here.

This is a combined image & text item which contains the image on-top of the text. Each part has its own editor.

To edit this text - click it.

To edit - Click here.

This is a combined image & text item which contains the image on-top of the text. Each part has its own editor.

To edit this text - click it.

To edit - Click here.

This is a combined image & text item which contains the image on-top of the text. Each part has its own editor.

To edit this text - click it.

To edit - Click here.

This is a combined image & text item which contains the image on-top of the text. Each part has its own editor.

To edit this text - click it.